Benvinguts al ksar El Khorbat.  Circuits pel Sud del Marroc.  Habitacions de la Casa Rural El Khorbat.  Restaurant El Khorbat.  Excursions a partir del ksar El Khorbat.  Com s’arriba al ksar El Khorbat. Aeroports. Transfers. Transports públics.  Projectes de cooperació internacional al ksar El Khorbat.  Preus i descomptes per estades a la Casa Rural El Khorbat.

En arabe      En français      In English      En español     

Catàleg del Museu dels Oasis, sales 17, 18 i 19:

L’arquitectura de terra

Tot l’habitatge tradicional als oasis del sud de l’Atlas està fet de terra crua, mitjançant dos sistemes clarament diferenciats:

  • La tàpia per a les parets principals.

  • Les toves destinades als envans, a les arcades, a les columnes i a l’ornamentació.

L’arrebossat és sempre de fang barrejat amb palla.

Els sostre poden fer-se de fusta de palmera, de branques de tuia, de canyes o de tiges de baladre, col·locades en alguns casos de manera que formin dibuixos decoratius. Aquests forjats s’aguanten sobre bigues de palmera, de pollancre o de tamariu i es cobreixen amb una capa de terra.

Museu dels Oasis

1. Tàpia

Museu dels Oasis
Construcció de tàpia, Assif Melloul            Foto: Roger Mimó, 1992

Museu dels Oasis
Construcció de tàpia, El Khorbat          Fotos: Roger Mimó, 2002

Museu dels Oasis
Museu dels Oasis


Encofrat per fer tàpia amb els seus accessoris         Origen: Tinerhir (Todra), s. XX. Ref. 572.

Museu dels Oasis
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 573.

Museu dels Oasis

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 574.

Museu dels Oasis

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 575/577.

Museu dels Oasis

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 578.


2. Toves

Museu dels Oasis Museu dels Oasis
Museu dels Oasis Museu dels Oasis

Fabricació de toves, El Khorbat     Foto: Roger Mimó, 2002

Museu dels Oasis
Motlle per fer toves
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 579.

Museu dels Oasis
Toves de fang i palla
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 580 i 581.

Museu dels Oasis
Decoració de toves freqüent a les valls de Ziz, Ferkla i Gheris
Reproducció a talla real

Museu dels Oasis
Decoració de toves freqüent a les valls de Dadès i de Mgoun
Reproducció a talla real


3. Cobertes

Museu dels Oasis
Biga de tamariu
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 582.

Museu dels Oasis
Biga de tronc de palmera
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 583.

Museu dels Oasis
Eina per partir els troncs de palmera
Origen: Ferkla, s. XIX o XX. Ref. 584.

Museu dels Oasis
Sostre de fusta de palmera
Reproducció a talla real

Museu dels Oasis
Sostre de canyes
Reproducció a talla real

Museu dels Oasis
Sostre de baladre
Reproducció a talla real

Museu dels Oasis
Sostre de tiges de palmera
Reproducció a talla real

Museu dels Oasis
Sostre de fusta de tuia
Reproducció a talla real

Museu dels Oasis
Sostre de pedres
Reproducció a talla real

Museu dels Oasis
Protecció dels sostres de palmera contra els paràsits mitjançant argila
Fotos: Roger Mimó, 2002

Museu dels Oasis

Museu dels Oasis
Ràfec de fusta de palmera
Reproducció a talla real

Museu dels Oasis
Ràfec de pedres
Reproducció a talla real

Museu dels Oasis
Ràfec de canyes
Reproducció a talla real

Museu dels Oasis
Ràfec de fusta de tuia
Reproducció a talla real


4. Canalitzacions

Museu dels Oasis
Canalització de ceràmica
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 585 a 587.

Museu dels Oasis
Canalització de fusta de palmera
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 588.

Museu dels Oasis
Gàrgola de fusta de palmera
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 589.

Museu dels Oasis
Gàrgola de ceràmica
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 590.

Museu dels Oasis
Gàrgola de calç
Origen: El Khorbat, s. XIX.

Museu dels Oasis
Gàrgola de calç
Origen: El Khorbat, s. XIX.


5. Portes i finestres

Museu dels Oasis
Ksar El Khorbat (Ferkla)
Foto: Roger Mimó, 2005

Museu dels Oasis
Ksar El Khorbat (Ferkla)
Foto: Roger Mimó, 2005

Museu dels Oasis
Finestra de fusta
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 951.

Museu dels Oasis
Finestra de fusta
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 670.

Museu dels Oasis
Finestra de fusta
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 592.

Museu dels Oasis
Porta de cambra feta de tamariu
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 593

Museu dels Oasis
Porta de cambra feta de noguera
Origen: Ighrem n'Ougloudal (Ouarzazate), s. XIX. Ref. 594.

Museu dels Oasis
Porta de rebost feta de palmera
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 595.

Museu dels Oasis
Porta de rebost feta de noguera
Origen: Ighrem n'Ougloudal (Ouarzazate), s. XIX. Ref. 596.

Museu dels Oasis
Porta de rebost feta de tamariu
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 597.

Museu dels Oasis
Golfo d’una porta
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 598.

Museu dels Oasis
Golfo d’una porta
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 599.

Museu dels Oasis
Golfo d’una porta
Origen: Todra, s. XX. Ref. 600.

Museu dels Oasis
Golfo d’una porta
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 601.

Museu dels Oasis
Forrellat exterior
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 602.

Museu dels Oasis
Forrellat exterior girat de l’inrevés
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 603 a 605.


Forrellat exterior girat de l’inrevés          Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 606/607

Museu dels Oasis
Peces que barren la balda
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 608 a 614.

Museu dels Oasis
Suport de les peces que barren la balda
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 615.

Museu dels Oasis
Claus
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 616 / Todra, s. XX. Ref. 617.

Museu dels Oasis
Forrellat interior girat de l’inrevés
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 618.

Museu dels Oasis
Pany de ferro
Origen: Todra, s. XX. Ref. 619.

Museu dels Oasis
Claus
Origen: Todra, s. XX. Ref. 620 a 622.


6. Equipaments al terrat

Museu dels Oasis
Escala de terrat

Museu dels Oasis

Cuina tradicional

Aquesta escala i aquesta cuina formaven part de la casa ocupada avui pel Museu dels Oasis

Detall dels fogons:

Museu dels Oasis

Objectes que es troben a la cuina:

Museu dels Oasis
Gerra de terrissa
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 623.

Museu dels Oasis
Gerra de coure
Origen: Todra, s. XX. Ref. 624.

Museu dels Oasis
Gerra de terrissa
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 625.

Museu dels Oasis
Ventall
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 626.

Museu dels Oasis
Manxa pel foc
Origen: Todra, s. XX. Ref. 628.

Museu dels Oasis
Olla de coure
Origen: Ferkla, s. XIX. Ref. 627.


7. Decoració de guix d’influència urbana

Museu dels Oasis
Ref. 997.

Museu dels Oasis
Ref. 996.

Museu dels Oasis
Ref. 998.

Troços de guix esculpit, Ksar El Maârka (vall del Ziz), s. XVII.


Visitar les altres seccions:

© Maison d’Hôtes El Khorbat s.a.r.l.

Benvinguts al ksar El Khorbat.  Circuits pel Sud del Marroc.  Habitacions de la Casa Rural El Khorbat.  Restaurant El Khorbat.  Excursions a partir del ksar El Khorbat.  Com s’arriba al ksar El Khorbat. Aeroports. Transfers. Transports públics.  Projectes de cooperació internacional al ksar El Khorbat.  Preus i descomptes per estades a la Casa Rural El Khorbat.