Casa rural i restaurant El Khorbat, al sud del Marroc.

Ksar El Khorbat, Marroc
Tel. 00-212-535880355    Fax 00-212-535880357    Mòbil 00-212-676527392
E-mail de El Khorbat.

Retorn a la pàgina inicial.  Benvinguts al ksar El Khorbat.  Habitacions de la Casa Rural El Khorbat.  Restaurant El Khorbat.  Excursions a partir del ksar El Khorbat.  Projectes de cooperació internacional al ksar El Khorbat.  Com s'arriba al ksar El Khorbat. Aeroports. Transfers. Transports públics.  Preus i descomptes per estades a la Casa Rural El Khorbat.

El Museu dels Oasis

Musée des Oasis dans le ksar El Khorbat, au sud du Maroc.

Obert el novembre de 2002, el Museu dels Oasis ocupa un conjunt de tres cases restaurades dins l’alcàsser El Khorbat Oujdid. La seva superfície coberta és de 600 m2 repartits a tres nivells.

VEURE UN PLA DEL MUSEU DELS OASIS

El seu objectiu és clarament didàctic. Ha estat pensat per a respondre a totes les petites preguntes que sovint es fa el viatger sobre la cultura del sud del Marroc.

El Museu dels Oasis presenta als seus visitants:

 • 711 antiguitats i objectes d'ús tradicional

 • 49 fotografies explicatives

 • 33 fotografies històriques

 • 17 plans

 • 14 maquetes i reproduccions

 • 6 mapes temàtics

 • 4 pintures explicatives fetes per l'artista local Rachid Bouskri

El Museo de los Oasis, en español.     Le Musée des Oasis, en français.     The Oasis Museum, in English.

Mapa de Marruecos para encontrar El Khorbat.

Museu dels Oasis: cuina tradicional berber.

Museu dels Oasis, El Khorbat: agricultura i vida sedentària.

Museu dels Oasis, El Khorbat: pous i sistemes d'irrigacio.

SALA 1

Els oasis: agricultura i vida sedentària

A la regió pre-sahariana del sud del Marroc, l’agricultura i la vida sedentària queden limitades al fons de les valls, on l’aigua procedent del Gran Atlas i del Jebel Saghro fa possible la irrigació.

Aquests fons de valls on es pot conrear constitueixen vertaders oasis envoltats de terreny erm. L’aigua hi arriba en alguns casos per un riu de superfície, en altres per un curs subterrani captat mitjançant els pous i en d’altres per una khetara.


Museu dels Oasis, El Khorbat: el comerç transaharià.

SALA 2

El comerç

A més a més de zones agrícoles en ple desert, els oasis també constitueixen uns centres comercials per l’avituallament de tota la regió a través dels seus mercats permanents o setmanals.

Antigament representaven, al mateix temps, etapes de les rutes mercantils de les caravanes, que comunicaven les ciutats del nord del Marroc amb l’Àfrica subsahariana. Aquesta funció els va donar una gran prosperitat econòmica.


Museu dels Oasis, El Khorbat: artesania masculina al sud del Marroc.

Museu dels Oasis, El Khorbat: artesania femenina al sud del Marroc.

SALA 3:

L’artesania

Als oasis, la producció artesana es destina a cobrir les necessitats locals i també la demanda dels nòmades de la regió. La forja de ferro és una labor específica dels negres. L’orfebreria de plata era antigament una especialitat dels jueus. La fusteria i l’albarderia són també oficis dels homes.

Les dones, per la seva banda, practiquen el teixit de catifes o de mantes i el brodat de haiks, no d’una manera professional sinó com activitats complementàries a la feina de casa.


Museu dels Oasis, El Khorbat: la terrissa al sud del Marroc.

Museu dels Oasis, El Khorbat: la terrissa al sud del Marroc.

SALES 4, 5, 6:

La terrissa

Als oasis del sud de l’Atlas, la terrissa és una activitat professional dels homes, en la qual s’han especialitzat un cert nombre de pobles. Es tracta d’una terrissa simple i utilitària, sense pintures ornamentals però vidrada en alguns casos amb un esmalt natural.

Aquest esmalt s’obté de la mescla de tres minerals: quars, un gres argilós i finalment sulfur de plom si es vol donar una tonalitat ocre o bé òxid de coure per a aconseguir un color verdós.


Museu dels Oasis, El Khorbat: les tribus al sud del Marroc.

SALA 7:

El sistema tribal

El vincle entre els membres d’una tribu és un avantpassat en comú, que pot ser real o bé llegendari. En canvi, no necessiten un territori específic per a ells, podent trobar-se dispersats pels quatre cantons del país i podent compartir llurs pobles amb veïns que pertanyin a altres tribus.

Cada tribu es subdivideix en fraccions, clans i famílies, basant-se sempre en els vincles de sang. A més a més, diferents tribus es poden unir per a formar una confederació.


Museu dels Oasis, El Khorbat: vestits del sud del Marroc.

Museu dels Oasis, El Khorbat: productes de bellesa al Marroc.

SALA 8:

La indumentària

Cada tribu té la seva manera particular de vestir-se i de guarnir-se. En general, la vestimenta dels homes és el barnús de llana o de cotó, la gel·laba o bé una capa anomenada selham o azenar, acompanyats amb un sarró de cuir i una daga. No es cobreixen el cap, només se l’envolten amb un petit turbant blanc o negre.

Les dones s’emboliquen amb un haik brodat segons els dibuixos propis de la seva tribu i que pot rebre diferents noms. Aquest haik els cobreix el cos i sovint el cap, en alguns casos fins i tot la cara. Quan no és així, fan servir un mocador. Diferents tatuatges del rostre permeten identificar igualment la seva filiació tribal. Abundants joies d’argent completen la seva indumentària tradicional: braçalets, collarets, fíbules, etc.

Avui dia una part de la població ha adoptat la vestimenta occidental o bé la que impera a les grans ciutats marroquines. El tatuatge està desapareixent i les noves joies són fetes d’or.


Museu dels Oasis, El Khorbat: festes del sud del Marroc.

Museu dels Oasis, El Khorbat: tambor de ramadà.

SALA 9:

La festa

Les festes més importants són els casaments. Poden durar tota una setmana i un gran nombre de persones hi pren part. També hi ha altres celebracions familiars menors, com els naixements i les circumcisions.

Cada tribu té el seu propi folklore, la seva música i els seus vestits de gala, en especial els vestits de les dones, que a més a més es maquillen la cara i es posen alquena a les mans i als peus.

Una altra mena de festa són els mussems, que es celebren en torn a la tomba d’un sant. Tenen lloc una vegada a l’any, a l’ocasió de l’Aid El Kebir (commemoració del sacrifici d’Abraham), del Milud (aniversari de la naixença de Mahoma) o bé al final de les collites.

Als mussems hi canten i ballen els membres d’una confraria religiosa determinada i solen acompanyar-se d’un gran mercat.


Museu dels Oasis, El Khorbat: armes del sud del Marroc.

Museu dels Oasis, El Khorbat: objectes hebreus del sud del Marroc.

SALA 10:

La guerra

Al llarg dels segles, la guerra era una activitat habitual entre les tribus, entre les fraccions d’una mateixa tribu i entre els alcàssers. Es feia per diferents motius:

 • Per la distribució de l’aigua de regar.

 • Per l’ocupació de les terres de conreu.

 • Pel repartiment de les zones de pastura.

 • Per a obtenir grans en èpoques de males collites.

 • Per a venjar injúries personals.

La darrera gran guerra va tenir lloc als oasis del sud de l’Atlas entre el 1917 i el 1933, quan l’exèrcit francès va sotmetre el territori davant la resistència de les tribus nòmades. D’ençà d’aleshores, la intervenció de l’Estat central permet solucionar els conflictes sense necessitat de recórrer a les armes.


Museu dels Oasis, El Khorbat: alfabet hebraic del Marroc.

SALA 11:

El culte judaic

Certa població d’origen israelita es troba present als oasis del sud de l’Atlas des de fa més de vint segles. una part d’aquesta població ha conservat la seva religió a través de la història, malgrat la islamització de la resta dels habitants.

Pel culte judaic, una sinagoga i un cementiri hebreu existien antigament a cada poble on els israelites tenien un barri propi. Allí desenvolupaven unes activitats específiques: comerç, préstec de diners, orfebreria i altres menes d’artesania.

Quasi tota la població jueva va emigrar a Israel el 1967 com a conseqüència de la guerra dels Sis Dies.


Museu dels Oasis, El Khorbat: mimbar de mesquita del Marroc.

Museu dels Oasis, El Khorbat: objectes de culte islàmic del Marroc.

SALA 12:

El culte islàmic

La pràctica del culte islàmic implica l’existència d’una mesquita a cada poble per a la pregària del divendres al migdia (la resta de les oracions poden resar-se a la mesquita o a qualsevol altre lloc).

També implica la presència d’un cementiri a prop del poble, on s’enterra els morts embolicats amb un sudari blanc, sense caixa, reposant sobre el seu costat dret i mirant cap a La Meca. Dues pedres clavades a terra indiquen la posició de cada tomba.

La major part dels cementiris gaudeixen de la protecció espiritual d’un marabut (mausoleu d’una persona considerada santa), que constitueix a més a més un lloc de visita i de pregària. Si la mesquita queda reservada sovint als homes, el marabut és freqüentat sobretot per les dones.


Museu dels Oasis, El Khorbat: graner d'una casa del Ksar.

SALES 13, 14:

El graner

Les collites de gramínies s’emmagatzemen en graners per a distribuir-les al llarg de l’any i per a evitar el seu robatori.

Dintre dels alcàssers, uns petits graners privats formen part de cada habitatge. A determinats pobles que no estan envoltats de muralles, un graner fortificat d’ús comunitari ofereix certa seguretat a les diferents famílies. En alguns casos compta amb la protecció simbòlica d’un marabut. Per la seva banda, les tribus nòmades comptaven antigament amb uns graners dissimulats en alguns cingles del Gran Atlas.


Museu dels Oasis, El Khorbat: la nutricio al sud del Marroc.

SALA 15:

La nutrició

La base de la nutrició és la farina de blat, d’ordi o de blat de moro. Amb aquesta farina es fan el pa i el cuscús. Aquest darrer constitueix el sopar habitual.

Per dinar, el pa acompanya llegums i bocins de carn cuits en una salsa feta d’oli i d’aigua amb moltes espècies. Antigament la guisaven en un atuell de terrissa, substituït avui per l’olla de pressió.

Per esmorzar, el pa es menja sucat en oli d’oliva i s’acompanya de te. Uns altres tipus d’esmorzars són la sopa d’ordi i el pa farcit de grassa.


Museu dels Oasis, El Khorbat: farmàcia tradicional berber al Marroc.

SALA 16:

La farmàcia tradicional

Un gran nombre de productes naturals es fan servir per a guarir les diferents malalties i també de vegades per a obtenir èxit en els negocis o bé en el terreny de l’amor, mitjançant la bruixeria.

Una menció apart es mereix l’alquena (henna), una herba que es conrea als oasis del sud de l’Atlas i s’exporta a tot el Marroc. S’aplica a les ferides i a les malalties de la pell –amb resultats que no sempre són favorables-, però també la fan servir les dones per a tenyir-se de vermell les palmes de les mans, les plantes dels peus o els cabells, per una raó estètica i per a donar bona sort.

Els dibuixos d’alquena amb motius geomètrics són molt populars a les ciutats marroquines, però no en aquesta regió.


Museu dels Oasis, El Khorbat: arquitectura de terra al Marroc.

Museu dels Oasis, El Khorbat: arquitectura de terra al Marroc.

SALES 17, 18, 19:

L’arquitectura de terra

Tot l’habitatge tradicional als oasis del sud de l’Atlas està fet de terra crua, mitjançant dos sistemes clarament diferenciats:

 • La tàpia per a les parets principals.

 • Les toves destinades als envans, a les arcades, a les columnes i a l’ornamentació.

L’arrebossat és sempre de fang barrejat amb palla. Els sostre poden fer-se de fusta de palmera, de branques de tuia, de canyes o de tiges de baladre, col·locades en alguns casos de manera que formin dibuixos decoratius. Aquests forjats s’aguanten sobre bigues de palmera, de pollancre o de tamariu i es cobreixen amb una capa de terra.


Museu dels Oasis, El Khorbat: kasbah de la vall del Todra.

Museu dels Oasis, El Khorbat: Ksar de la vall del Todra.

SALA 20:

Alcassabes i alcàssers

Tot l’habitatge tradicional dels oasis del sud de l’Atlas es basa en el principi de la fortificació.

 • L’alcassaba (casba o tighremt) és un edifici de tres o quatre plantes amb torres de vigilància als quatre cantons i algunes vegades –no sempre- un  pati central. L’alcassaba es troba generalment isolada, però també es pot alçar a l’interior d’un alcàsser.

 • L’alcàsser (ksar o ighrem) és un poble envoltat de muralles amb torres de vigilància en diferents punts i una o diverses entrades monumentals. A l’interior, a més a més de les cases, hi ha sempre una mesquita, un espai destinat a les festes i en alguns casos una posada (fonduk).

Avui dia l’alcassaba i l’alcàsser es veuen substituïts de mica en mica pels nous habitatges de formigó armat.


Museu dels Oasis, El Khorbat: finestra d'una casa de terra.

SALA 21:

La torre de vigilància

Dins d’un alcàsser, cada torre de vigilància –tret de les dues de l’entrada- pertany a un veí, que antigament era el responsable de controlar els voltants i, en cas de conflicte armat, de defensar la seva part de la muralla.

Al pacificar-se els oasis del sud de l’Atlas, aquesta torre esdevingué un saló on rebre les visites.


Museu dels Oasis, El Khorbat: la vida nomada al sud del Marroc.

SALA 22:

La vida nòmada

Si la cria de vaques té lloc a l’interior dels alcàssers, la d’ovelles, dromedaris i cabres fa necessari un desplaçament constant a la recerca de pastura. Per a acompanyar els ramats en aquest desplaçament, una part de la població s’ha adaptat a la vida nòmada; habiten en khaimes i s’enduen allà on van totes les seves pertinences.

Tractant-se d’una vida singularment dura, aquests pastors són molt més forts, resistents i valents que els agricultors sedentaris. Per aquest motiu, antigament hi havia una relació de vassallatge entre els protectors nòmades i els seus súbdits que llauraven la terra als oasis.

El Museu dels Oasis és el primer i únic establiment d'aquestes característiques obert al sud del Marroc.

 • Horari d’obertura: de 9 a 18 hores.

 • Preu: 20 DH per adult. Els infants fins a 12 anys tenen accés gratuït.

Mapa del Marroc per arribar a El Khorbat.

Benvinguts al ksar El Khorbat.   Habitacions de la Casa Rural El Khorbat.   Restaurant El Khorbat.   Excursions a partir del ksar El Khorbat.   Projectes de cooperació internacional al ksar El Khorbat.   Com s'arriba al ksar El Khorbat. Aeroports. Transfers. Transports públics.   Preus i descomptes per estades a la Casa Rural El Khorbat.