Benvinguts al ksar El Khorbat.  Circuits pel Sud del Marroc.  Habitacions de la Casa Rural El Khorbat.  Restaurant El Khorbat.  Excursions a partir del ksar El Khorbat.  Com s'arriba al ksar El Khorbat. Aeroports. Transfers. Transports públics.  Projectes de cooperació internacional al ksar El Khorbat.  Preus i descomptes per estades a la Casa Rural El Khorbat.

Musée des Oasis      Musée des Oasis      Musée des Oasis      Musée des Oasis      Musée des Oasis

Catàleg del Museu dels Oasis, sala 3:

L’artesania

Als oasis, la producció artesana es destina a cobrir les necessitats locals i també la demanda dels nòmades de la regió. La forja de ferro és una labor específica dels negres. L’orfebreria de plata era antigament una especialitat dels jueus. La fusteria i l’albarderia són també oficis dels homes.

Les dones, per la seva banda, practiquen el teixit de catifes o de mantes i el brodat de haiks, no d’una manera professional sinó com activitats complementàries a la feina de casa.

Museu dels Oasis

ARTESANIA MASCULINA

1. Fusteria

Museu dels Oasis
Fabricació d’un plat de fusta a la vall de l’Assif Melloul         Foto: Roger Mimó, 1992


2. Reparació de peces de terra cuita


Trepant gravat en caràcters hebraics

Traducció: “Que visquin els jueus. Salut a Israel. Que el rei d’Israel torni a Jerusalem. Que el temple de Jerusalem (la mesquita Al Aksa) sigui pels jueus”.

Origen: Ksar Tiilit, (Dadès), s. XX. Ref. 144.

Museu dels Oasis
Plat reparat per mitjà del trepant      Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 145.

Ampliar detall de la pedra gravada:

Museu dels Oasis

3. Fabricació de cordes

Museu dels Oasis Museu dels Oasis

Fabricació d'una corda trenant l'escorça de palmera


4. Utensilis de baster

Museu dels Oasis
Eines per a cosir selles             Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 146/147.


5. Eines de sabater i d’adober

Museu dels Oasis

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 148/154.

Museu dels Oasis

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 163/169.

Museu dels Oasis

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 155/157.

Museu dels Oasis

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 158/161.

Museu dels Oasis

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 162.

Museu dels Oasis
Pell de xai

Museu dels Oasis
Productes per a desodorar el cuir

Museu dels Oasis

Museu dels Oasis
Pedaç per a reparar els bots foradats
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 173.


6. Forja de ferro

Museu dels Oasis
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 77/78.


ARTESANIA FEMENINA: TRANSFORMACIÓ DE LA LLANA

1. Esquilada

Museu dels Oasis
Ksar El Khorbat (Ferkla).          Foto: Roger Mimó, 2006

Museu dels Oasis
Tisores per a esquilar les ovelles
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 174.

Museu dels Oasis
Pedres per a esmolar les tisores
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 175/176.


2. Rentat

Museu dels Oasis
Vall de Bougamés    Foto: Roger Mimó, 1991


3. Pentinat

Museu dels Oasis
Ikharsan: eines per a pentinar la llana
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 177/178.


4. Cardat

Museu dels Oasis

Cardes

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 179/180.

Museu dels Oasis

Cardes

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 174.


5. Filat

Museu dels Oasis
Bastó de filar
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 181.

Museu dels Oasis
Noia filant
Foto: André Bertrand, 1960

Museu dels Oasis
Bastons de filar
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 182 a 185.


6. Tenyit

Museu dels Oasis
Herba apelagosa: tenyeix de vermell

Museu dels Oasis
Escorça de magrana: tenyeix de vermell

Museu dels Oasis
Safrà: tenyeix de groc


7. Teixit

Museu dels Oasis
Dona teixint
Foto: André Bertrand, 1960

Museu dels Oasis
Teler
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 186.

Museu dels Oasis
Taska: eina per a prémer la trama
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 187/188.

Museu dels Oasis
Pedres per a tibar els fils de l’ordit
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 189 a 192.

Museu dels Oasis
Peces del teler
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 193/200.

Museu dels Oasis
Estri per a tibar el tapís
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 201.


ARTESANIA FEMENINA: BRODAT


Haik brodat
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 202.

Museu dels Oasis
Eina per a trenar la llana
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 203.

Museu dels Oasis
Lavanda per a protegir la llana de les arnes


Visitar les altres seccions:

Copyright © Maison d’Hôtes El Khorbat s.a.r.l. 2006. Revisat el gener de 2021.

Benvinguts al ksar El Khorbat.  Circuits pel Sud del Marroc.  Habitacions de la Casa Rural El Khorbat.  Restaurant El Khorbat.  Excursions a partir del ksar El Khorbat.  Com s'arriba al ksar El Khorbat. Aeroports. Transfers. Transports públics.  Projectes de cooperació internacional al ksar El Khorbat.  Preus i descomptes per estades a la Casa Rural El Khorbat.