Benvinguts al ksar El Khorbat.  Circuits pel Sud del Marroc.  Habitacions de la Casa Rural El Khorbat.  Restaurant El Khorbat.  Excursions a partir del ksar El Khorbat.  Com s'arriba al ksar El Khorbat. Aeroports. Transfers. Transports públics.  Projectes de cooperació internacional al ksar El Khorbat.  Preus i descomptes per estades a la Casa Rural El Khorbat.

Musée des Oasis      Musée des Oasis      Musée des Oasis      Musée des Oasis      Musée des Oasis

Catàleg del Museu dels Oasis, sala 15:

La nutrició

La base de la nutrició és la farina de blat, d’ordi o de blat de moro. Amb aquesta farina es fan el pa i el cuscús. Aquest darrer constitueix el sopar habitual.

Per dinar, el pa acompanya llegums i bocins de carn cuits en una salsa feta d’oli i d’aigua amb moltes espècies. Al Nord del Marroc, aquesta mescla es prepara en el tagín, una cassola de terrissa amb tapa cònica. En canvi, als oasis del sud de l’Atlas la guisaven antigament en un atuell de terrissa, substituït avui per l’olla de pressió.

Per esmorzar, el pa es menja sucat en oli d’oliva i s’acompanya de te. Uns altres tipus d’esmorzars són la sopa d’ordi i el pa farcit de grassa.

Musée des Oasis

Musée des Oasis
Bot per fer llet batuda          Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 502.

Musée des Oasis
Assif Melloul, Gran Atlas central            Foto: Roger Mimó, 1991


Musée des Oasis Musée des Oasis

Musée des Oasis
Paneres fetes amb fulles de palma
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 503/504.
Musée des Oasis
Taula pel pa
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 505.
Musée des Oasis
Pala per coure el pa
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 655.

Musée des Oasis
Casseroles pel cuscús
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 506/509.
Musée des Oasis

Musée des Oasis

Olla

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 510.

Musée des Oasis

Plat pel cuscús, de ceràmica

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 511.

Musée des Oasis

Garbell

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 512.

Musée des Oasis

Cistells per dàtils i pels pinyols

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 513.

Musée des Oasis

Embut emprat per a munyir les vaques

Origen: Agoudal, Gran Atlas, s. XX. Ref. 514.

Musée des Oasis

Vas per llet batuda

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 515.

Musée des Oasis

Panera

Origen: Boudenib, s. XX. Ref. 675.

Musée des Oasis
Manteguera
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 516/517.
Musée des Oasis
Morters de fusta
Esquerra, origen: Boudenib (Guir), s. XIX o XX. Ref. 518.
Dreta, origen: Ferkla, s. XX. Ref. 519.
Musée des Oasis
Gerra per la mantega
Origen: Ferkla, s. XX. Ref.520.
Musée des Oasis
Fogonet de carbó
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 521.
Musée des Oasis
Manxa
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 522.

Musée des Oasis

Cullerots de fusta

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 523/525.

Musée des Oasis

Cullerot de coure

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 526.

Musée des Oasis

Forquetes per treure la carn de l’olla

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 527/528.

Musée des Oasis

Ganivet

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 529.

Musée des Oasis

Pedres per triturar els dàtils, les ametlles, les espècies, etc.

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 530/534.

Musée des Oasis

Broquetes

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 535/540.

Musée des Oasis

Culleres metàl·liques

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 541/542.

Musée des Oasis

Culleres de fusta

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 543/545.

Musée des Oasis

Aixadó destinat a tallar la llenya pel fogó

Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 546.


Musée des Oasis
Caixes pels vasos de te                Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 547/548.
Musée des Oasis

Musée des Oasis
Armari de cuina                Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 549.

Objectes que es troben a l’armari:

Musée des Oasis
Escalfador d’aigua
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 550.
Musée des Oasis
Escalfador d’aigua
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 551.
Musée des Oasis
Sac per dàtils i farina
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 552.
Musée des Oasis
Bol de ceràmica
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 553.
Musée des Oasis
Bol de fusta
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 554.
Musée des Oasis
Bol de fusta
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 555.
Musée des Oasis
Panera
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 556.
Musée des Oasis
Panera
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 557.
Musée des Oasis
Cistell
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 558.
Musée des Oasis
Morter de fusta
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 559.
Musée des Oasis
Garbell
Origen: Ferkla, s. XX. Ref. 560.

Visitar les altres seccions:

Copyright © Maison d’Hôtes El Khorbat s.a.r.l. 2006. Revisat el gener de 2021.

Benvinguts al ksar El Khorbat.  Circuits pel Sud del Marroc.  Habitacions de la Casa Rural El Khorbat.  Restaurant El Khorbat.  Excursions a partir del ksar El Khorbat.  Com s'arriba al ksar El Khorbat. Aeroports. Transfers. Transports públics.  Projectes de cooperació internacional al ksar El Khorbat.  Preus i descomptes per estades a la Casa Rural El Khorbat.