El palmerar d'El Khorbat

Mapa del palmerar d'El Khorbat per a passejars'hi a peu.

RETORN